AktiveraMera i Linköping AB

Hantering av personuppgifter

Personuppgiftsansvarige för personlig data som rapporteras in i tjänsten är AktiveraMera i Linköping AB.
(uppdaterad 2023-12-07)

Som med alla internet-tjänster behöver vi numera informera om att vi lagrar uppgifter - men oroa dig inte - vi gör inget farligt, säljer inte dina uppgifter etc - läs mer nedan:

GDPR (General Data Privacy Regulation) är lagen som reglerar hur vi får hantera personuppgifter. Denna lag gäller i hela EU och gäller från och med 25 maj 2018. I Sverige är det Datainspektionen som har i uppdrag att se till att lagen följs. Syftet med lagen är att ge EU-medborgarna större kontroll över hur deras personuppgifter hanteras. Den kommer också skapa en enhetlighet kring personuppgiftshantering i hela Europeiska unionen. Här redogör vi för hur personuppgifter hanteras i utmaningar som anordnas av AktiveraMera i Linköping AB i varumärket MotionsRace eller i kunders/partners tävlingsvarumärke som hanteras i samma system. 

Genom att delta i utmaningar som anordnas av AktiveraMera i Linköping AB samtycker du och/eller företaget till att vi får använda och hantera dina personuppgifter enligt nedan beskrivning. Vi hanterar personuppgifter som Personuppgiftsansvariga eller som personuppgiftbiträde enligt lag. 

För att utmaningen skall fungera optimalt behöver vi ditt namn, vilket företag eller organisation du tillhör, vilket lag du placeras i, samt om så är möjligt - din epostadress. Epostadressen används ofta som login. För våra notifieringar sparas ett enhetsID.

Din e-postadress används av utmaningsarrangören för utskick av nyhetsbrev och slutresultat, men delas aldrig vidare till annan part, och används ej för sändning av reklam eller andra erbjudanden om inte överenskommet.

Systemet samlar ej in, och behöver ej, personlig information såsom ålder, kön, längd eller vikt.

Lösenord lagras krypterat i systemet och kan ej utläsas varken av andra deltagare eller systemets administratörer.

Du har alltid möjlighet att avbeställa e-postutskick från oss.

Du har alltid möjlighet att begära alla dina personliga uppgifter borttagna från systemet. Genom att begära att din personliga information skall tas bort kommer ditt inloggningsnamn att anonymiseras, din epostadress tas bort, all aktivitetsinformation raderas, och din deltagaridentitet kommer tas bort från tävlingen. Ändringarna kommer att ske inom 24 timmar. Om du skickar önskemålet i senare delen av utmaningen kommer det anonymiserade kontot ligga kvar i laget till utmaningen är slutrapporterad.

Alla utmaningar har som standard att samtliga personliga uppgifter anonymiseras 60 dagar efter avslut om inget annat är överenskommet.

Under utmaningens gång registrerar du som deltagare aktiviteter och/eller hälsosamma val i vardagen såsom promenader, avstå sötsaker mm. Dessa aktiviteter lagras i systemet kopplade till ditt deltagande i utmaningen.

Din aktivitetsdata är synlig i din aktivitetskalender under utmaningens gång, men delas ej i detalj i listform/dataform. Vi har inga API eller data-exporter som automatiskt sprider dina aktivitetsdata vidare till andra system.

Systemet körs i drift i svensk serverhall på svensk mark och använder ingen utländsk lagring av data.

Det finns särskild möjlighet för utmaningar att låta deltagare dölja sin aktivitetskalender (men inte sin totalpoäng) för andra deltagare, om beställaren i din organisation har önskat detta.

Andra kunder kan ej se eller nå din aktivitetsdata. Vid utmaningar där flera organisationer deltar i samma utmaning kan organisationernas poäng och/eller aktivitetskalender visas för varandra. Vår princip är att kommunicera detta i en tydlig informationsruta innan du som deltagare påbörjar dina registreringar i utmaningen.

För systemets utveckling och drift ansvarar företagen GleSYS AB och Osolo Consultant Group AB. Mellan AktiveraMera i Linköping och dessa bolag finns samarbetsavtal som garanterar hantering av personuppgifter enligt vad som beskrivs på denna sida.

Kontakt
För kontakt med våra deltagare och kundkontakter använder vi e-mailtjänst genom Google. 

För att fortsätta kunna hålla kontakt och informera kring utveckling och förslag på kommande utmaningar med dig som kontaktperson har vi dina uppgifter i CRM-systemet Zoho.

På www.motionsrace.com finns ett kontaktformulär. Detta formulär baseras på tekniken Google Forms, och tillhandahålls av företaget Google. Eventuella uppgifter som du sänder till oss genom dessa formulär lagras på Googles servrar. Genom att sända in formuläret samtycker du till att Google lagrar ditt svar. 

Du kan när som helst be om att bli bortplockad från e-postlistor om du inte vill ha mer information från oss.