nyheter


- MotionsRace 2022 - en summering av årets som gått

- NYHET 2023 - HÅLLBAR ARBETSDAG

- Primärvården i Region Skåne aktiverar personalen genom Hälsosprånget

- Combitech Health Challenge – en återkommande utmaning

- MotionsRace sammanfattar 2021

- Region Kronobergs energiboost - precis rätt i tiden

- Hälsa och miljö – en kombination som passade Cloetta

- OBOS gav medarbetarna ett annorlunda påskägg

- Glädje i Enskede-Årsta församling efter vinsten i Kyrkoutmaningen

- Sustainable Science Park Challenge - hälsoutmaningen med fokus på de globala målen

- Absorbest har aktiverat medarbetarna och ökat sammanhållningen

- Infracom kommer igång med MotionsRace

- Många vinnare i Returpacks hållbarhetsutmaning

- Sweco Managment satsar på en hälsoutmaning


MotionsRace 2022

en summering av året
som gått

Vi rivstartade med första utmaningen som drog igång redan 17 januari, efter det rullade utmaningarna på fram till sommaren för att sedan starta upp igen i augusti. När sista utmaningen för året avslutades den 18 december så har 43 utmaningar genomförts.

 

Vi har haft utmaningar för enskilda företag och regioner samt utmaningar där flera företag och kommuner kunnat vara med. Sammantaget har 86 företag/kommuner/ regioner/organisationer varit representerade under året. 

Deltagarna har visat ett härligt engagemang genom att vara aktiva över 25,6 miljoner minuter varav ca 45% är promenadminuter. Som lite kuriosa kan nämnas att deltagarna promenerat motsvarande 32,4 varv runt jorden.

Vi har haft spridning på deltgarna rent geografisk, i Sverige från Malmö i söder till Kiruna i norr och i världen från USA till Australien.


Utveckling
Under hösten har webben fått en ny design och appen är uppdaterad med nya funktioner. Utvecklingen av webb och app är något som pågår löpande.

 

Vad säger våra deltagare? 
Vi har samlat några citat som vi fått in från deltagare under året. Det är citat som vi är otroligt glada för.

"Ett viktigt område som bör prioriters av alla anställda - ALLA kan delta!"

"Jag har blivit duktigare på att berömma mina kollegor liksom att ge komplimanger till mig själv"

"Det har hjälpt mig och flera kollegor att känna glädje i vardagen!"

"Utmanande dagliga aktiviteter har sått frön till permanenta hälsosamma vanor i  mitt dagliga liv"

 

Hållbarhet
För att minska vårt miljöavtryck har vi under hösten gått från att ha ett fast kontor till att jobba helt på distans, hemifrån eller via co-working lokaler. Geografiskt utgår vi nu från Östergötland och södra Småland, vilket ger oss större möjligheter till fysiska möten i södra Sverige för de företag som önskar det. 

Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År!


NYHET 2023 -
Hållbar arbetsdag

Under de senaste åren har medarbetare vant sig vid att jobba remote och det kommer vi troligtvis att fortsätta med. Vi på AktiveraMera-MotionsRace utökar därför vårt utbud för att hjälpa företag och organisationer som väljer att göra hybridarbetet mer permanent för att fortsätta vara en attraktiv och hållbar arbetsplats.

Vår digitala tjänst har som sedan 2014 specialiserat sig på hälsoaktiviteter för företag och organisationer som vill aktivera sin personal och stärka vi-känslan i organisationen.

När pandemin tog ett grepp över världen och satte många medarbetare i karantän och distansarbete anpassade vi vår tjänsten snabbt för att möta kundernas behov att hjälpa medarbetarnas utmaningar som isolering och inaktivitet. Konceptet MotionsRace – Tillsammans på distans hjälpte medarbetare med rutiner, göra hälsosamma val samt hitta metoder för att hålla kontakten med sina kollegor.

En hållbar och attraktiv arbetsplats

Nu utökas tjänsten för företag som väljer att låta medarbetarna ha ett hybridkontor, för att fortsatt kan vara en attraktiv och hållbar arbetsplats. Oavsett om medarbetarna sitter på kontoret, jobbar hemifrån eller från annan plats behöver de känna tillhörighet. Samtidigt behöver ledningen kunna mäta att medarbetarna mår bra, har gott självledarskap och är engagerade medarbetare.

MotionsRace - Hållbar arbetsdag bidrar med mätpunkter så att företaget/organisationen kan få en samlad bild att alla är med och bidrar till en välmående arbetsplats.

Medarbetaren får verktyg för att:

 • Sätta egna mål
 • Testa sig själv i olika övningar (styrka, kondition, balans)
 • Följa sina egna hälsosamma val (träningsdagbok)
 • Enkelt och motiverande kunna ta del av viktig information
 • Kommunicera och peppa kollegorna gruppvis eller alla medarbetare
 • Uppmuntras till lekfulla vecko- eller månadsutmaningar

 

Arbetsgivaren får verktyg för:

 • Enkel informationsspridning med digital uppföljning/mätning
 • Genomförande av nya rutiner med digital uppföljning/mätning
 • Att mäta och följa personalens upplevda hälsostatus – på företags- eller avdelningsnivå
 • Att utmana medarbetarna i lekfulla vecko- eller månadsutmaningar som kan kopplas till företagets egna värdegrund/vision eller friskvårdsstrategi
 • Att sätta ett gemensamt mål för företaget, vid måluppfyllnad kan till exempel ett bidrag skänkas till välgörenhet

 

Aktiviteten kan ses som en mätperiod på 3 månader eller som ett verktyg att använda kontinuerligt.


Primärvården i Region Skåne aktiverar personalen genom Hälsosprånget

Primärvården i Region Skåne har under flera år aktiverat personalen genom utmaningen Hälsosprånget där de använt MotionsRace som leverantör. Vi ställde några frågor till Maria som arbetar som HR strateg, arbetsmiljö och hälsa inom primärvården.

Vad är det ni uppskattar med MotionsRace som leverantör av er hälsoutmaning?
Vi uppskattar kombinationen mellan fysiska aktiviteter och hälsosamma val, vilket leder till att allt fler känner sig inkluderande och kan delta. Även bra att ni som leverantörer är flexibla och kan ändra och justera utifrån våra behov. För oss är det positivt att vi kan justera och uppdatera utmaningen varje år för att den fortfarande ska kännas lockande och skapa engagemang

Vad ser du som de största fördelarna med att genomföra en hälsoutmaning för personalen?
Vi vill öka fokuset på hälsa för våra medarbetare, både i privatlivet och på arbetsplatsen. Vår förhoppning är att ett ökat fokus på hälsofrämjande aktiviteter, där denna utmaning är ett exempel, ska leda till att vi som arbetar i Primärvården Skåne stärker vår hälsa och teamkänsla - för ett ökat välbefinnande både på individ-, grupp- och organisationsnivå. En positiv miljöpåverkan blir ofta en bonuseffekt.

Ni kombinerar utmaningen med interna lunchföreläsningar, hur har det tagits emot av medarbetarna?
Under de sex veckor med hälsoutmaning har vi haft en föreläsning inom temat hälsa varje vecka. Det har tagits emot väl och varit uppskattat. Vi har även spelat in föreläsningarna så att de går att titta på i efterhand.

Vi tackar Primärvården i Region Skåne för förtroendet och önskar er stort lycka till med årets utmaning!

 


Combitech Health Challenge – en återkommande utmaning

Combitech har under flera år aktiverat sin personal med Combitech Health Challenge, vilken nu blivit ett stående inslag under våren. Utmaningen stärker hälsan hos medarbetarna och dessutom något som de senaste två åren varit extra viktigt, stärks/behålls sammanhållningen i de befintliga teamen.

Inför utmaningen 2018 designade man webben så att den stämde överens med Combitech vad gäller färg och typsnitt. Vi tog också tillsammans fram en grund för utmaningen, varje år adderas sedan något nytt. De senaste två åren har deltagarna till exempel kunnat följa sitt lag på en karta mellan de olika kontoren. De senaste åren har de interna hälsocoaherna varit mer delaktiga, dels för att peppa och engagera, dels i att komma med idéer till innehållet. I våras spelade släpptes varje vecka en träningsvideo med någon av hälsocoaherna.  Det har varit allt från yoga till tabata. Att få inspiration på det sättet är något som varit positivt bland deltagarna och Linn Kimreus berättar att vissa nog har testat aktiviteter de kanske inte skulle testat annars.

”Många som jag nog inte trott skulle köra yoga tyckte det här var roligt att få testa på”

Utlottningar ger många vinnare

Vinnarlaget i utmaningen premieras med bland annat en pokal, men man har också varje vecka lottat ut vinster bland de deltagare som klarat föregående veckas träningspass. Att ha många utlottningar är en lärdom från tidigare år då deltagarna saknat chans att vinna något om även om man inte ligger i topp, vilket gjorde att det i år varit ett mycket uppskattat inslag.

När chefen bjuder till lite extra

Lagindelningen är varje år en omdiskuterad fråga, framför allt när organisationen är komplex med många kontor och team som kan vara utspridda. På Combitech har man valt att utgå ifrån de team som arbetar tillsammans, även om de sitter utspridda på flera orter (även i vanliga fall). De medarbetare som vill vara med i utmaningen anmäler sig själv väljer då sitt team. Linn Kimreus berättar om en chef för ett team som är geografiskt utspridda som i år utmanade sitt team lite extra. Han sa innan utmaningen:

”Får ni högre poäng än mig så kommer jag bjuda er på ett extra pris”

Det ledde dels till att det blev en intern tävling, det blev också en extra utmaning för chefen som är en vanlig motionär att motionera det där lilla extra för att inte göra det alldeles för lätt fr sin medarbetare. Det blev en win-win situation. Det kan ha varit den lilla extra motivationen som gjorde att laget tog hem tredje platsen i den totala utmaningen.


MotionsRace sammanfattar 2021 

Vi rivstartade året med att dra i gång de första utmaningarna redan 11 januari, sedan rullade det på och innan vi tog sommarledigt hade vi slutför inte mindre än 47 utmaningar.

Under hösten har vi genomfört något färre, men större utmaningar. När vi summerar så har vi under året haft drygt 17 000 aktiva deltagare i vårt system. De har tillsammans varit aktiva i över 25 000 000 minuter!

Kunderna har varit allt ifrån den lilla kommunikationsbyrån, till det större bostadsbolaget, till kommuner och regioner. Vi är dessutom med och aktiverar skolklasser i Kronobergs län.

Utveckling

Vi jobbar löpande med att utveckla miljön för våra deltagare. Det har gjort att vi i år, dels gjort en mindre justering av designen på vår webb, men det stora som hände under året var att vi under våren släppte en helt ny app. Appen skalades av och är nu främst till för att registrera aktiviteter på ett enkelt sätt. Andra funktioner hittar man på webben. Den nya appen har mottagits fint av deltagarna och de som använt vår tidigare app upplever att det den nya appen är mycket enklare att använda.

 

Egen webbshop

En annan sak som hänt under året är att vi jobbat fram en webbshop med hållbara produkter för ett aktivt liv. Här finns bland annat träningströjor, fruktpåsar, metallsugrör, matlåda i glas, reflexmössa med mera. Kolla gärna, shop.motionsrace.com

 

Från deltagare

När vi nu i december sammanfattar året och går igenom vad våra deltagare tycker om utmaningen, så kan vi inte bli annat än glada. Vår känsla att vår tjänst ligger i tiden och är ett lättsamt sätt att aktivera sin personal på, bekräftas av deltagarnas ord.

”Enkelt, kul och inkluderande”

”Fungerade bra när flera arbetar på distans men ändå kan delta tillsammans”

”Frisk luft varje dag, även dagar då man ibland hellre velat ligga i soffan efter jobbet =)”

”Det blir en favorit i repris nästa år”

Se fler citat i  den här filmen 

 
Nytt år nya utmaningar

Även om 2021 inte är riktigt slut än, så är våra tankar redan på 2022. Vi har flera spännande utmaningar på gång, kanske vill ni haka på någon av dem? 

 


Region Kronobergs Energiboost – precis rätt i tiden

 

När Region Kronoberg i våras fick möjlighet att satsa lite extra pengar på att uppmärksamma friskvård och hälsa, valde de att erbjuda en hälsoutmaning för alla sina medarbetare. De ville ge medarbetarna ett annat fokus, något annat än Covid att prata om. Det blev Region Kronobergs Energiboost

Det har varit en tuff period för medarbetarna, många har varit i stormens öga, andra har haft det tufft med tanke på förändrade arbetssätt och distansarbete säger Cecilia Hagman Olofsson, Hälsoutvecklare i Region Kronoberg.

Region Kronoberg har tidigare kört en utmaning med oss på MotionsRace, då med fokus på arbetspendling, att förflytta sig till och från jobbet eller under arbetsdagen utan bil. Nu valde de att satsa på en utmaning där hela hälsan fick stå i fokus.

All fysisk aktivitet räknades, även aktiviteter som återhämtning och reflektion gav poäng. Bredden på aktiviteter kan vara en del i att gensvaret från medarbetarna blev enormt. Målet på 1 000 aktiva medarbetare fördubblades nästan då ca 1950 deltagare anmälde sig, fördelade i ca 240 lag. Om upplägget säger Cecilia Hagman Olofsson så här:

”Det blev så bra och uppskattat av många! Alla kunde vara med, även de som inte tränar regelbundet”

Deltagarna positiva

Reaktionerna från deltagarna har varit positiva, bland annat att det varit bra med en påminnelse om att vara snäll mot sig själv, att det har varit bra att få poäng för lugnare aktiviteter också.

”Det har varit en bra tankeställare till att få in mer rörelse i vardagen när man jobbar hemifrån” säger en deltagare.

Under utmaningen har deltagarna kunnat följa hur laget tagit sig framåt längs en över Kronobergs län. All aktivitet förde laget framåt och målet var att ta sig runt hela Kronoberg. Varje vecka hade någon verksamhet spelat in en kort film med en veckoutmaning till de övriga deltagarna.

”Det har varit ett kul inslag och de mindre enheterna, som inte finns på de större tätorterna, har fått en chans att synas, vilket varit uppskattat”, säger Cecilia Hagman Olofsson.

I utmaningens veckobrev har deltagarna också fått utflyktstips runt om i länet.


Hälsa och miljö – en kombination som passade Cloetta

Att få ett kvitto på att man redan gör många hållbara val i vardagen är en sak, men att inse att man tillsammans sparat 90 kubikmeter vatten och varit fysiskt aktiva i mer än 401 000 minuter är svårt att ta in.

Under hösten har Cloettas personal i Sverige, Norge och Danmark kunnat delta i en Hållbarhetsutmaning. En utmaning där hälsa och miljö kombineras och olika dagliga val gett poäng. När vi nu summerar deras utmaning så har de tillsammans gjort många aktiva val för miljön, bland annat stängt av vattnet när de borstat tänderna, vilket inneburit att de sparat in över 90 000 liter vatten som annars skulle runnit rakt ut i avloppet. En så liten handling kan göra stor skillnad.

När utmaningen avslutades korades ett vinnarlag för respektive land. I Sverige vann lag Marketing med knapp marginal. Vi ställde några frågor till Helena Anton som var med i det vinnande laget. 

Ni har ju under hösten kört en Hållbarhetsutmaning. Vad tycker du om konceptet att blanda hälsa och miljö?
- Jag tycker att det varit ett väldigt bra upplägg. Att blanda fysisk aktivitet med hållbara val i vardagen gör att alla kan vara med. Bra också med att det fanns ett maxtak per dag, och kul med de extra ”medaljerna” som man kunde förtjäna! Det var också roligt att få bekräftelse på att man redan gör ganska många saker bra när det gäller att tänka och agera hållbart i vardagen.

Hur har ni försökt att peppa varandra inom laget?
- Eftersom vi inte träffats fysiskt, har peppen främst skett via vår grupp i Teams.

En del lag försöker hitta på något tillsammans under utmaningen. Har ni kunnat göra något ihop som lag under utmaningen? 
- Nej, det har vi dessvärre inte kunnat få ihop.

 

Både att peppa varandra och att försöka hitta på något tillsammans som lag är så klart mer utmanande i de här tiderna när många jobbar på distans. Om sammanhållningen mellan kollegorna blivit starkare återstår dock att se när de framöver är tillbaka på kontoret.


OBOS gav medarbetarna ett annorlunda påskägg

Sedan Corona-pandemins utbrott har stora delar av OBOS personal, precis som många andra jobbat på distans. Löpande har de stämt av med personalen bland annat med hur det går att jobba hemma.

Genom de avstämningarna fick de in flera önskemål om att göra något tillsammans, till exempel en hälsoutmaning, önskemålen blev avgörande för att OBOS under våren satsade på en hälsoutmaning för alla medarbetare.

Tidigare har man uppmuntrat till lokala initiativ med till exempel utomhusträning, så det här blev den första satsningen i stor skala.

Från idé till genomförande

Efter att tanken på en hälsoutmaning tänts så blev det några intensiva veckor. Utmaningen skulle lanseras som årets påskägg och påsk var bara några veckor bort. Evelina Johansson på HR-avdelningen fick uppdraget att hitta en passande leverantör, vilken blev MotionsRace. Vår BAS-utmaning med en blandning av fysisk aktivitet och hälsosamma val skulle kunna tilltala många. Tack vare det färdiga upplägget möjliggjordes också den snabba start de ville få till. Material till den interna lanseringen togs fram och lagen formerades med den befintliga organisationen som grund. Lanseringen gjordes i flera olika kanaler både internt och via mejl från oss på MotionsRace. Att lansera brett är en bra förutsättning för att nå så många som möjligt i en organisation.

 Hälsoutmaningen skapade ett bra engagemang och i organisationen hördes många positiva kommentarer. Evelina Johansson berättar att deltagarna peppat varandra.  

”Deltagarna har skrivit på våra gemensamma forum och även hejat på varandra över laggränserna.”

Hon tror att det säkert blivit fler spontana lunchpromenader till exempel om man träffat varandra på kontoret, men berättar också att det går att gå lunchpromenad med kollegor, även på distans. Det kräver bara lite mer planering.

Engagemanget och deltagandet tror Evelina Johansson hade kunnat vara ännu bättre om man inte haft tidspress.

Statistiken – svart på vitt

När utmaningen sammanfattades så hade deltagarna bland annat varit fysisk aktiva i knappt en miljon minuter och druckit ca 45 000 glas vatten. En sammanfattning i siffor uppskattade Evelina Johansson:

”Det var ju väldigt roligt när du skickade det här med hur många minuter som lagt, det verkligen svart på vitt, lite såna exempel är ju roligt att få.”


Glädje i Enskede-Årsta församling efter vinsten i Kyrkoutmaningen

Kyrkoutmaningen avslutades under maj och vinnarna blev Enskede-Årsta församling. De är rutinerade kyrkoutmaningsdeltagare och har varit med alla år vi kört utmaningen. Det var dessutom andra gången de tog hem segern, så nu stoltserar de med två pokaler. I år fick de kämpa om segern hela vägen in i mål och marginalen mot tvåan blev bara 73 poäng. Och glädje när de fick veta om vinsten beskriver Hazel Lindkvist från Enskede-Årsta församling så här:


”Jag borde egentligen ha filmat så ni skulle få se glädjetjutet som kom i personalrummet. Nu är det ju alla jobbar hemma, men de tre som satt i personalrummet ställde sig upp från sina tallrikar och jublade.”


Hon berättar vidare att ”hälsoutmaningen” som de internt kallar det har blivit ett stående inslag i deras hälsoarbete som sträcker sig över hela året.

När Kyrkoutmaningen pausades för några år sedan tog de själva initiativ till en hälsoutmaning där alla församlingar inom Stockholms Stift bjöds in att vara med. 16 lag antog utmaning och allt avslutades med en fest (på den tiden man fick träffas) där vinnarna firades.

Att delta eller vara värd

Det finns flera skillnader mellan att vara med i Kyrkoutmaningen eller att stå som värd för en egen utmaning. Den största skillnaden är den tid man själv behöver lägga ner berättar Hazel Lindkvist. När de stod värd för en egen utmaning var det mycket planering, material som skulle tas fram, inbjudningar som skulle skickas med mera. När de deltar i Kyrkoutmaningen kan de tävla mot andra församlingar, men det enda de behöver göra är att anmäla och peppa sitt eget lag.

Överraskar varje år

Som återkommande deltagare så vet Enskede-Årsta församling vad de kan förvänta sig, även om innehållet i utmaningen skiljer sig lite från år till år. Trots det så är det en sak som överraska Hazel år efter år:

”Glädjen och konstellationerna som uppstår i den här glädjen, det är människor som kanske normalt inte jobbar tillsammans så ofta, man känner varandra, men man jobbar inte tillsammans. Man börjar prata med nya människor, nya konstellationer uppstår och det blir en bättre gemenskap och en bättre sammanhållning. ”


hälsoutmaningen där de globala målen varit i fokus

Vi har sedan många år tillbaka kört Mjärdevi MotionsRace med företagen som är verksamma i Mjärdevi Science Park. Till i år fick dock utmaning både nytt namn, delvis ny inriktning och vände sig till företag i flera Science Parks. I vårens utmaning har 35 lag från 18 olika företag deltagit i Sustainable Science Park Challenge. Flera olika Science Parks, både svenska och nederländska, har varit representerade.

I Sustainable Science Park Challenge går en del av deltagaravgiften till välgörenhet och det är vinnarlaget som väljer vilken organisation som får pengarna. I år landande summan på 11 550 kr, som vinnarlaget valde att skänka till Vi-skogen.

Som i alla våra utmaningar är det den fysiska aktiviteten som utgör grunden i utmaningen. Utöver det har deltagarnas uppmuntrats till både hälsosamma och miljövänliga val i vardagen. Nytt för i år var att vi har belyst flertalet av de globala målen och haft aktiviteter kopplade till dem. Till exempel mål nr 7 - Hållbar energi för alla, där deltagarna uppmuntrades att reflektera över energitjuvar hemma och försöka minska sin energiförbrukning eller mål nr  2 - Ingen hunger där deltagarna kunnat dela med sig av recept med närodlade råvaror.

Många aktiva minuter
När man slår ihop alla deltagares registrerade aktiviteter ser vi att de varit aktiva i 591 000 aktivitetsminuter. Det ger ett snitt på ca 60 minuters aktivitet per dag per person. Den allra vanligaste aktiviteten var vardagsmotion följt av konditionsträning. Deltagarna har även spelat golf, simmat, ridit, vandrat och spelat padel för att nämna några.

Insats för miljön
Under utmaningen har deltagarna gjort en rejäl insats för miljön genom att sopsortera 5 980 gånger, haft 3 981 klimatsmarta möten och stängt av vattnet vid tandborstning 6 206 gånger, vilket bara det ger en besparing på ca 111 000 liter vatten. Det är ungefär lika mycket som behövs för att fylla en pool som är 10x5 meter och 2 meter djup.

 


Absorbest har aktiverat medarbetarna och ökat sammanhållning. 

På Absorbest, precis som på många andra företag arbetar både tjänstemän och produktionspersonal. Eftersom de båda grupperna har olika arbetstider och rör sig på olika ytor i lokalerna, är det inte alltid att de möts under arbetsdagen, något som under pandemin blev ännu mer påtagligt då tjänstemännen till största del jobbat hemifrån, medan produktionspersonalen varit på plats.

De ville nu under våren göra något kul tillsammans, så efter påsk gick startskottet för deras utmaning.  I ett försök att minska känslan av vi och dem och för att öka sammanhållningen mellan tjänstemän och produktionspersonal valde man att blanda lagen över hela organisationen, något som gav större effekt än man både trott och hoppats på.

Ökad sammanhållning
Jenny Rönningen, Absorbests Marketing Manager och initiativtagare berättar om när en av kollegorna var inne på kontoret. Kollegan hade spontant börjat prata med en personal från produktionssidan. De två hade inte träffat varandra innan var nu i samma lag och hade helt plötsligt något gemensamt att prata om. Oväntat, men väldigt positivt.

- Kanske det bästa med hela utmaningen att man möts på tvärs i organisationen

Det passar alla
Upplägget i utmaning har varit enkelt för att passa så många som möjligt, fysisk aktivitet har gett 1 poäng per minut oavsett vilken aktivitet det varit. För Jenny som själv är väldigt aktiv gör det inget att hennes 30 minuter backintervaller ger lika mycket poäng som en 30 minuters promenad.

- Det blir inkluderande för alla och är en fin förutsättning för att det ska fungera. Alla kan stega in på sin nivå

Engagemanget från medarbetarna har varit stort. De som inte var så aktiva innan har peppats att röra sig mer och tänka mer hälsosamt tack vare de hälsosamma valen. För de som redan var aktiva har utmaningen peppat dem till att höja sig en nivå extra.

Det var första gången man på Absorbest gjorde något liknande och att det blev just nu tror Jenny Rönningen handlar om att organisationen var redo för en utmaning som triggats av pandemisituationen. Reaktionerna hos de anställda har varit positiva och på den digitala prisutdelningen hördes bara positiva ord från deltagarna.


De kommer igång med motionsrace

I början av januari 2021 startade vår helt nya satsning MotionsRace – Kom igång. En utmaning på 4 veckor som riktar sig till såväl företag som privatpersoner. Första dagen registrerades ca 2 500 minuters fysisk aktivitet och deltagarna har också hunnit ringa vänner, gett en kollega feedback och tagit en kort rörelsepaus under arbetsdagen. 

Vi lanserade MotionsRace – Kom igång när det stod klart att många även nu efter jul kommer att jobba på distans och det kan vara svårt att hitta tillbaka till rutinerna efter en längre eller kortare ledighet. Får man några poäng för sin promenad, sin snöskottning eller att ta en stund för sig själv för mindfulness, ja då är det större chans att det blir av. Det är också ett sätt för kollegor som sitter utspridda runt om på sina hemmakontor att hitta en sammanhållning, om än på distans.

Ett gäng som deltar kommer från InfraCom koncernen, affärsområdet Communications. De tycker att det är väldigt viktigt med gemenskap, att man trivs och har kul på jobbet. I vanliga fall samlas de och äter frukost eller lunch tillsammans någon gång i månaden. Numera blir det istället digitalfika med Quiz över Teams några gånger i veckan.

Göra något tillsammans när man sitter på distans
InfraCom sitter precis som många andra fortsatt mestadels på distans och jobbar och kände att den digital hälsoutmaning passade bra just nu.

- Då läget är som det är i dagsläget och många av oss jobbar hemifrån, vill vi ändå ge personalen möjligheten att göra något tillsammans. Så då hoppade vi på denna digitala hälsoutmaning. På så sätt håller vi igång en ”gemenskap på distans” och förenar vi nytta med nöje, säger Lotta Svennemar, Marknadskoordinator, InfraCom Communications.

De kom i kontakt med oss på MotionsRace genom rekommendationer från andra och efter en första kontakt valde att köra vår utmaning tanke på dess upplägg, att de fick snabba svar och bra service. 


många vinnare i returpacks hållbarhetsutmaning

Det är många företag som under hösten genomfört en hälsoutmaning med oss. Ett av dem är Returpack som valde att köra en utmaning med inriktning på hållbarhet. Deltagarna har med stort engagemang peppat varandra till hälsosamma och miljövänliga val i vardagen. Resultatet blev till exempel att deltagarna sparat i snitt ca 600 liter vatten var genom att stänga av vattnet när de borstat tänderna. De har också sopsorterat i snitt 2 av 3 dagar. 

Som en extra morot valde Returpack att skänka 100 kr per deltagare till välgörenhet. Var pengarna skulle gå var det vinnarlaget som fick bestämma och de valde Musikhjälpen där årets tema är ”Ingen människa ska lämnas utan vård”.

Vi ställde några frågor till Eva Whass, HR-administratör och initiativtagare.

Vad var det var som gjorde att de satsade på en hållbarhetsutmaning nu i höst? 
- Vi tyckte det var viktigt med någon typ av aktivitet för de anställda, speciellt i dessa pandemitider då det mesta blir inställt. Det var något som skilde sig lite också från tidigare stegtävlingar av diverse slag som vi genomfört. Hållbarhet är ju också något som ligger oss varmt om hjärtat eftersom vi arbetar med hållbarhetsfrågor.  

Hur hittade du/ni oss på MotionsRace? 
- En medarbetare hade sett information om Hållbarhetsutmaningen i sociala medier och föreslog att vi skulle satsa på den aktiviteten.

Hur tycker du att samarbetet har fungerat?
- Utmärkt! Snabba återkopplingar, vi har direkt fått svar på bland annat frågor och funderingar som vi skickat in via mail.


Sweco management satsar på en hälsoutmaning

Idag startar tre regioner inom Sweco Management sin hälsoutmaning.

Under 5 veckor ska Region Mitt, Region Stockholm Bygg & Fastighet samt Region Stockholm Infrastruktur & Exploatering peppa varandra till fysisk aktivitet och hälsosamma val i vardagen.

Att genomföra hälsofrämjande aktiviteter tillsammans hör inte till vanligheterna, men vardagen just nu är långt ifrån vanlig för många.

Det är just det som gör att de satsar på en digital hälsoutmaning just nu.
- Alla är i stort sett på hemmaplan. Vi behöver göra något tillsammans, även om det är individuellt, säger Maria Kovács Aspdahl, på Sweco Management.

De fick höra om MotionsRace via kollegorna på Sweco Management Region Syd som sedan några veckor kör en egen hälsoutmaning.

Det positiva genomslag som Region Syd haft var en det som avgjorde att de valde MotionsRace som leverantör för hälsoutmaningen.

Vi önskar dem stort lycka till!