OBOS GAV MEDARBETARNA ETT
ANNORLUNDA PÅSKÄGG

Sedan Corona-pandemins utbrott har stora delar av OBOS personal, precis som många andra jobbat på distans. Löpande har de stämt av med personalen bland annat med hur det går att jobba hemma.

Genom de avstämningarna fick de in flera önskemål om att göra något tillsammans, till exempel en hälsoutmaning, önskemålen blev avgörande för att OBOS under våren satsade på en hälsoutmaning för alla medarbetare.

Tidigare har man uppmuntrat till lokala initiativ med till exempel utomhusträning, så det här blev den första satsningen i stor skala.

Från idé till genomförande

Efter att tanken på en hälsoutmaning tänts så blev det några intensiva veckor. Utmaningen skulle lanseras som årets påskägg och påsk var bara några veckor bort. Evelina Johansson på HR-avdelningen fick uppdraget att hitta en passande leverantör, vilken blev MotionsRace. Vår BAS-utmaning med en blandning av fysisk aktivitet och hälsosamma val skulle kunna tilltala många. Tack vare det färdiga upplägget möjliggjordes också den snabba start de ville få till. Material till den interna lanseringen togs fram och lagen formerades med den befintliga organisationen som grund. Lanseringen gjordes i flera olika kanaler både internt och via mejl från oss på MotionsRace. Att lansera brett är en bra förutsättning för att nå så många som möjligt i en organisation.

Hälsoutmaningen skapade ett bra engagemang och i organisationen hördes många positiva kommentarer. Evelina Johansson berättar att deltagarna peppat varandra.  

”Deltagarna har skrivit på våra gemensamma forum och även hejat på varandra över laggränserna.”

Hon tror att det säkert blivit fler spontana lunchpromenader till exempel om man träffat varandra på kontoret, men berättar också att det går att gå lunchpromenad med kollegor, även på distans. Det kräver bara lite mer planering.

Engagemanget och deltagandet tror Evelina Johansson hade kunnat vara ännu bättre om man inte haft tidspress.

Statistiken – svart på vitt

När utmaningen sammanfattades så hade deltagarna bland annat varit fysisk aktiva i knappt en miljon minuter och druckit ca 45 000 glas vatten. En sammanfattning i siffor uppskattade Evelina Johansson:

”Det var ju väldigt roligt när du skickade det här med hur många minuter som lagt, det verkligen svart på vitt, lite såna exempel är ju roligt att få.”