NYHET 2023 -
HÅLLBAR ARBETSDAG

Under de senaste åren har medarbetare vant sig vid att jobba remote och det kommer vi troligtvis att fortsätta med. Vi på AktiveraMera-MotionsRace utökar därför vårt utbud för att hjälpa företag och organisationer som väljer att göra hybridarbetet mer permanent för att fortsätta vara en attraktiv och hållbar arbetsplats.

Vår digitala tjänst har som sedan 2014 specialiserat sig på hälsoaktiviteter för företag och organisationer som vill aktivera sin personal och stärka vi-känslan i organisationen.

När pandemin tog ett grepp över världen och satte många medarbetare i karantän och distansarbete anpassade vi vår tjänsten snabbt för att möta kundernas behov att hjälpa medarbetarnas utmaningar som isolering och inaktivitet. Konceptet MotionsRace – Tillsammans på distans hjälpte medarbetare med rutiner, göra hälsosamma val samt hitta metoder för att hålla kontakten med sina kollegor.

 

En hållbar och attraktiv arbetsplats

Nu utökas tjänsten för företag som väljer att låta medarbetarna ha ett hybridkontor, för att fortsatt kan vara en attraktiv och hållbar arbetsplats. Oavsett om medarbetarna sitter på kontoret, jobbar hemifrån eller från annan plats behöver de känna tillhörighet. Samtidigt behöver ledningen kunna mäta att medarbetarna mår bra, har gott självledarskap och är engagerade medarbetare.

MotionsRace - Hållbar arbetsdag bidrar med mätpunkter så att företaget/organisationen kan få en samlad bild att alla är med och bidrar till en välmående arbetsplats.

Medarbetaren får verktyg för att:

 • Sätta egna mål
 • Testa sig själv i olika övningar (styrka, kondition, balans)
 • Följa sina egna hälsosamma val (träningsdagbok)
 • Enkelt och motiverande kunna ta del av viktig information
 • Kommunicera och peppa kollegorna gruppvis eller alla medarbetare
 • Uppmuntras till lekfulla vecko- eller månadsutmaningar
   

Arbetsgivaren får verktyg för:

 • Enkel informationsspridning med digital uppföljning/mätning
 • Genomförande av nya rutiner med digital uppföljning/mätning
 • Att mäta och följa personalens upplevda hälsostatus – på företags- eller avdelningsnivå
 • Att utmana medarbetarna i lekfulla vecko- eller månadsutmaningar som kan kopplas till företagets egna värdegrund/vision eller friskvårdsstrategi
 • Att sätta ett gemensamt mål för företaget, vid måluppfyllnad kan till exempel ett bidrag skänkas till välgörenhet
   

Aktiviteten kan ses som en mätperiod på 3 månader eller som ett verktyg att använda kontinuerligt.