MOTIONSRACE 2022
EN SUMMERING AV ÅRET SOM GÅTT

Efter att ha rivstartat med första utmaningen som drog igång redan 17 januari, rullade utmaningarna på fram till sommaren för att sedan starta upp igen i augusti. När sista utmaningen för året avslutades den 18 december så har 43 utmaningar genomförts.

Vi har haft utmaningar för enskilda företag och regioner samt utmaningar där flera företag och kommuner kunnat vara med. Sammantaget har 86 företag/kommuner/ regioner/organisationer varit representerade under året. 

Deltagarna har visat ett härligt engagemang genom att vara aktiva över 25,6 miljoner minuter varav ca 45% är promenadminuter. Som lite kuriosa kan nämnas att deltagarna promenerat motsvarande 32,4 varv runt jorden.

Vi har haft spridning på deltgarna rent geografisk, i Sverige från Malmö i söder till Kiruna i norr och i världen från USA till Australien.

Utveckling
Under hösten har webben fått en ny design och appen är uppdaterad med nya funktioner. Utvecklingen av webb och app är något som pågår löpande.

Vad säger våra deltagare? 
Vi har samlat några citat som vi fått in från deltagare under året. Det är citat som vi är otroligt glada för.

"Ett viktigt område som bör prioriters av alla anställda - ALLA kan delta!"

"Jag har blivit duktigare på att berömma mina kollegor liksom att ge komplimanger till mig själv"

"Det har hjälpt mig och flera kollegor att känna glädje i vardagen!"

"Utmanande dagliga aktiviteter har sått frön till permanenta hälsosamma vanor i  mitt dagliga liv"

Hållbarhet
För att minska vårt miljöavtryck har vi under hösten gått från att ha ett fast kontor till att jobba helt på distans, hemifrån eller via co-working lokaler. Geografiskt utgår vi nu från Östergötland och södra Småland, vilket ger oss större möjligheter till fysiska möten i södra Sverige för de företag som önskar det. 


Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År!