Vi lanserar två nya samarbeten

 

Vi har under hösten lanserat två nya spännande samarbete. Dels med Anna Lövheim som hjälpt oss ta fram konceptet Social Hållbarhet. Dels med Health Competence som samlat ett stort team av experter inom hälsa. 

 

MotionsRace SOCIAL HÅLLBARHET

Vi kan nu presentera ett helt nytt upplägg på utmaning där fokus ligger på social hälsa både på arbetet och i övriga livet. Det här upplägget har tagits fram tillsammans med Anna Lövheim, författare till boken Gräv där du står : för en mänskligare & mer hållbar värld. Anna Lövheim erbjuder också föreläsningar och konsultinsatser inom hållbarhet för ökad affärsnytta.

 

Kort bakgrund:
Agenda 2030 - 17 globala mål för hållbar utveckling
FN:s generalförsamling, där nästintill alla världens länder ingår, antog år 2015 resolutionen Agenda 2030. Agendans syfte är att skapa ”hållbar utveckling över hela världen till 2030” samt att utrota fattigdom och hunger, öka jämställdhet och respekten för allas mänskliga rättigheter.
 
För att nå hållbar utveckling behöver vi som mänsklighet skapa balans i hur vi existerar utifrån en social, ekologisk och ekonomisk dimension. Den sociala dimensionen handlar om hur vi som människor påverkas, den ekologiska handlar om hur planet, miljö och klimat påverkas. Den ekonomiska dimensionen handlar om att göra det sociala och ekologiska inom ekonomiskt uthålliga ramar. Alla delarna är lika viktiga och samspelar - det är när balans uppnås mellan alla tre dimensionerna som vi faktiskt lever hållbart, d.v.s. vi kan fortsätta leva så utan att riskera vår egen eller planetens goda tillvaro. 
 
Även om alla 17 mål samspelar så att de gynnar varandra, kan de sociala delarna i agendan framförallt kopplas till följande målen:

mål 3 - hälsa och välbefinnande
mål 4 - utbildning för alla
mål 5 - jämställdhet
mål 8 - anständiga arbetsvillkor
mål 10 - minskad ojämlikhet
mål 16 - fredliga och inkluderande samhällen

Läs mer om Social hållbarhet

 

Samarbete med Health Competence
Under hösten har vi inlett ett samarbete med Health Competence och vi kan nu lansera nu en ny hälsoutmaning där vi har integrerat utvalda föreläsningar och övningar med experter från deras team.

I det färdiga konceptet har vi paketerat aktiviteter och föreläsningar så att ni får lite av varje. Har ni egna önskemål går det att boka separata föreläsningar med en av experterna, live eller digitalt. 

Kontakta oss för att veta mer.

Health Competence  är en proaktiv hälsopartner som arbetar för att sprida evidensbaserad kunskap, inspiration och engagemang. De har samlat landets främsta expertteam inom hälsa och hos dem hittar du ett brett utbud av digitala föreläsningar, övningar och andra hälsotjänster.

 

Läs med om vår utmaning ihop med Health Competence