Sustainable science park challenge 
 med fokus på de GLOBALA MÅLEN 

Vi har sedan många år tillbaka kört Mjärdevi MotionsRace med företagen som är verksamma i Mjärdevi Science Park. Till i år fick dock utmaning både nytt namn, delvis ny inriktning och vände sig till företag i flera Science Parks. I vårens utmaning har 35 lag från 18 olika företag deltagit i Sustainable Science Park Challenge. Flera olika Science Parks, både svenska och nederländska, har varit representerade.

I Sustainable Science Park Challenge går en del av deltagaravgiften till välgörenhet och det är vinnarlaget som väljer vilken organisation som får pengarna. I år landande summan på 11 550 kr, som vinnarlaget valde att skänka till Vi-skogen.

Som i alla våra utmaningar är det den fysiska aktiviteten som utgör grunden i utmaningen. Utöver det har deltagarnas uppmuntrats till både hälsosamma och miljövänliga val i vardagen. Nytt för i år var att vi har belyst flertalet av de globala målen och haft aktiviteter kopplade till dem. Till exempel mål nr 7 - Hållbar energi för alla, där deltagarna uppmuntrades att reflektera över energitjuvar hemma och försöka minska sin energiförbrukning eller mål nr  2 - Ingen hunger där deltagarna kunnat dela med sig av recept med närodlade råvaror.

Många aktiva minuter

När man slår ihop alla deltagares registrerade aktiviteter ser vi att de varit aktiva i 591 000 aktivitetsminuter. Det ger ett snitt på ca 60 minuters aktivitet per dag per person. Den allra vanligaste aktiviteten var vardagsmotion följt av konditionsträning. Deltagarna har även spelat golf, simmat, ridit, vandrat och spelat padel för att nämna några.

Insats för miljön

Under utmaningen har deltagarna gjort en rejäl insats för miljön genom att sopsortera 5 980 gånger, haft 3 981 klimatsmarta möten och stängt av vattnet vid tandborstning 6 206 gånger, vilket bara det ger en besparing på ca 111 000 liter vatten. Det är ungefär lika mycket som behövs för att fylla en pool som är 10x5 meter och 2 meter djup.