PRIMÄRVÅRDEN I REGION SKÅNE AKTIVERAR PERSONALEN GENOM HÄLSOSPRÅNGET

Primärvården i Region Skåne har under flera år aktiverat personalen genom utmaningen Hälsosprånget där de använt MotionsRace som leverantör.

Inför deras utmaning hösten 2022 ställde vi några frågor till Maria som arbetar som HR strateg, arbetsmiljö och hälsa inom primärvården.

Så här svarade hon:

Vad är det ni uppskattar med MotionsRace som leverantör av er hälsoutmaning?
Vi uppskattar kombinationen mellan fysiska aktiviteter och hälsosamma val, vilket leder till att allt fler känner sig inkluderande och kan delta. Även bra att ni som leverantörer är flexibla och kan ändra och justera utifrån våra behov. För oss är det positivt att vi kan justera och uppdatera utmaningen varje år för att den fortfarande ska kännas lockande och skapa engagemang

Vad ser du som de största fördelarna med att genomföra en hälsoutmaning för personalen?
Vi vill öka fokuset på hälsa för våra medarbetare, både i privatlivet och på arbetsplatsen. Vår förhoppning är att ett ökat fokus på hälsofrämjande aktiviteter, där denna utmaning är ett exempel, ska leda till att vi som arbetar i Primärvården Skåne stärker vår hälsa och teamkänsla - för ett ökat välbefinnande både på individ-, grupp- och organisationsnivå. En positiv miljöpåverkan blir ofta en bonuseffekt.

Ni kombinerar utmaningen med interna lunchföreläsningar, hur har det tagits emot av medarbetarna?
Under de sex veckor med hälsoutmaning har vi haft en föreläsning inom temat hälsa varje vecka. Det har tagits emot väl och varit uppskattat. Vi har även spelat in föreläsningarna så att de går att titta på i efterhand.