AktiveraMera i Linköping AB

AktiveraMera driver sedan 2014 tjänsten MotionsRace och utvecklar den vidare tillsammans med kunderna. Under senare år jobbar vi ännu mer med helhetsperspektiv kring hälsa och välmående. Ofta vävs miljön in för ett mer hållbart samhälle. För att ta hälsan en nivå till på behovstrappan kopplas även hälsoutmaningarna allt oftare samman med olika välgörande ändamål. Många deltagare blir ännu mer motiverade till aktivitet när det bidrar till någon annans välmående eller utveckling.

MotionsRace

Vår tjänst MotonsRace hjälper företag att öka medarbetarnas och därmed företagets hälsa. Målet med tjänsten är att man på ett roligt sätt ska komma igång med sin friskvård och stärka teamkänslan på arbetsplatsen. Med MotionsRace utmanar man kollegor eller andra företag i en hälsoutmaning genom att samla poäng till sitt lag. Alla kan bidra i utmaningen då man kan göra allt från att ta en promenad, springa ett marathon, stå upp och jobba, vara vänlig mot miljön eller en kollega och mycket mer.

Det spelar ingen roll vilken nivå du är på, MotionsRace erbjuder något för alla!

HISTORIA

MotionsRace är sprunget ur Funbeat som 2005 började utveckla en tjänst för företag som ville aktivera sina medarbetare. 2009 skapades varumärket MotionsRace av CompanyRaces AB. Under åren har tjänsten vidareutvecklats och förfinats. Idag innehåller tjänsten förutom fysiska aktivitetsval, även hälso- och miljöval. Hösten 2014 tog AktiveraMera i Linköping AB över varumärket och fortsätter utvecklingen i samma anda för att hjälpa företag att vara hälsosamma och bygga teamkänsla.

MEDARBETARE

 
 
På kontoret i Linköping sitter tävlingsledarteamet
Kommunikation, systemutveckling och underhåll finns i Linköping och Motala.

ANNA AHLBECK

Ägare/Tävlingsledare

MALIN HANSTRÖM

Operativ chef/Tävlingsledare

SAMARBETEN

I våra öppna hälsoutmaningar samarbetar vi ofta med andra hälsoföretag som vill samma sak som vi. Vi hjälps åt med föreläsningar, träningsmöjligheter och undersökningar. Kontakta oss om ni är intresserade av att samarbeta. 

PARTNERS/ÅTERFÖRSÄLJARE

Vill du bli en av MotionsRace partners som anordnar hälsoutmaningar där du bor? Idag har vi en handfull aktiva återförsäljare framförallt i Sverige, men välkomnar också i andra länder då systemet finns på flera språk. Vi erbjuder möjlighet att skapa egen profil/upplägg eller sälja MotionsRace på provision.

Välkommen i gänget!

Kontakta anna.ahlbeck@aktiveramera.se för med info.